Preventie Preventie

In Tandheelkundig Centrum Weesp vinden we preventie belangrijk. Preventie wil zeggen het voorkómen van problemen. Samen met u kunnen we problemen aan uw gebit voorkomen of in een vroeg stadium opsporen en behandelen. Door het regelmatig bezoeken van uw tandarts én mondzorgkundige (mondhygiëniste) en/of één van de klinische preventieassistentes wordt uw gebit samen met u in optimale conditie gehouden.

De taak van de preventieassistente richt zich met name op het voorkomen van problemen in de mond. Zij geeft adviezen betreffende mondhygiëne en verwijdert tandsteen, aanslag en tandplak. Uit recent onderzoek is gebleken dat het proces van tandcariës (gaatjes) tot stilstand kan worden gebracht door een optimale mondhygiëne. Bij kinderen geeft zij indien nodig fluoride. Verder kan zij eenvoudige tandheelkundige handelingen verrichten zoals het sealen van kiezen en het vullen van kleine gaatjes.

Voor de meeste mensen is de term ‘preventie-assistente’ nog onbekend. Vaak wordt deze verward met mondhygiëniste. Dit is begrijpelijk, aangezien de werkzaamheden deels overlappen. Wij hebben in onze praktijk naast preventie-assistenten ook mondhygiënisten werken. Zij behandelen ernstige tandvleesproblemen (parodontitis). De taak van de mondzorgkundige of mondhygiëniste is dus behandelen van gevorderde tandvleesontstekingen, zie verder bij parodontitis en parodontale behandeling.

Wij adviseren u om bij elk bezoek aan de preventieassistente of mondhygiëniste uw tandenborstel mee te nemen.


Behandelingen Beugel/Orthodontie
Orthodontie is een behandeling met een beugel met als doel het verbeteren van de stand van de kaken en/of tanden en kiezen.
Een behandeling met een beugel kan op elke leeftijd vanaf 4 jaar. Afhankelijk van de afwijking die gecorrigeerd wordt zijn er bij kinderen verschillende momenten in hun ontwikkeling waarop de behandeling het beste resultaat geeft.

Meestal wordt voor jonge kinderen met uitneembare beugels gewerkt. Blokbeugels worden gebruikt voor het stimuleren of afremmen van de kaakgroei, als er een overbeet of juist een onderbeet dreigt te ontstaan. Plaatbeugels worden gebruikt voor het verbreden van de bovenkaak en/of het corrigeren van de stand van tanden en kiezen.


Buitenboordbeugels worden gebruikt voor corrigeren van de bovenkaak en de stand van de grote kiezen in de bovenkaak, vaak nodig als de melkkiezen te vroegtijdig verloren zijn gegaan door bijvoorbeeld gaatjes.

Voor kinderen die zijn uitgewisseld en volwassenen is een vaste beugel met slotjes de meest gekozen optie.
Vaste beugel met tandkleurige slotjes op de tanden
van de bovenkaak en metaalkleurige slotjes op de
onderste tanden.


U kunt uw tandarts vragen naar de mogelijkheden bij u of uw kind als u denkt dat een beugel nodig is. Uiteraard wordt hier bij uw halfjaarlijkse controles ook op gelet.

Let op: bij het dragen van een beugel is het héél belangrijk dat de mondhygiëne goed is!!!Esthetische/Cosmetische tandheelkunde

Esthetische/cosmetische tandheelkunde is tandheelkunde met extra aandacht voor schoonheid van het gebit. Het begint en eindigt met mondhygiëne en dagelijks onderhoud. Met deze extra aandacht veranderen levens van mensen in positieve zin…Een mooie lach geeft een mooie uitstraling. Dat is “JA” zeggen tegen het beste, dat is voor kwaliteit kiezen.
Dit is het vakgebied, waarbij de tandarts zich bezig houdt met scheefstaande tanden, tanden waar stukjes af zijn, onregelmatig gevormde tanden, gele of donkerverkleurde tanden of tanden waar plekjes en vlekjes op zitten. Mensen kunnen daar last van hebben, met als gevolg dat ze niet meer voluit durven te lachen, of vrijuit durven te praten in gezelschap. Dit probleem kan door uw tandarts worden verholpen. Voor het mooier maken van de tanden zijn verschillende mogelijkheden. De volgende materialen en methodes kunnen gebruikt worden:

 • mondhygiëne, zonder een goede mondhygiëne zijn alle onderstaande behandelingen zinloos
   
 • parodontale behandeling
   
 • composiet (tandkleurig vulmateriaal)
   
 • porseleinen schildjes (facings)
   
 • kronen/bruggen
   
 • bleken
   
 • orthodontie (beugel)
Er is veel mogelijk. De tandarts bespreekt het graag met u.

Hieronder vindt u voorbeelden van mensen die een esthetische/cosmetische behandeling ondergingen.

Frame en plaatprothese

Een plaatje of frameprothese is een vervanging van ontbrekende tanden en/of kiezen in de mond. Beide zijn uitneembare voorzieningen, die dagelijks enkele keren voor reiniging uit de mond moeten worden genomen.


De plaatprothese dient hier als tijdelijke vervanging van enkele gebitselementen. In dit geval zijn aan een plaatje draadankers bevestigd voor extra houvast.

Tussen een plaatprothese en een frameprothese zijn een aantal belangrijke verschillen.

Plaatprothese Frameprothese
Geheel van kunsthars (een soort plastic) Basis van metaal, deels kunsthars
Steunt op slijmvlies en kaakbot, waardoor bot slinkt en op lange termijn minder comfort ontstaat Steunt en houdt vast op eigen tanden en kiezen, wat betekent dat het kaakbot niet slinkt
Heeft weinig houvast, niet zo comfortabel Klikt stevig vast, hoog comfort
Goedkoop Duurder dan plaatje

Een plaatprothese heeft als nadeel dat deze losser in de mond zit dan een frameprothese. Hierdoor komen er makkelijker etensresten onder, wat een nadelig effect heeft op uw eigen tanden en kiezen. Bovendien steunt een plaatprothese op slijmvlies en kaakbot, waardoor het kaakbot slinkt en het plaatje op den duur minder comfortabel zit. Hoe meer kaakbot verloren is gegaan, des te moeilijker het wordt om nog een goed passende voorziening te maken. Ontbrekende tanden en kiezen hebben als bijkomend nadeel dat de tegenoverliggende tand of kies gaat uitgroeien. Een frameprothese kan deze uitgroei stoppen, een plaatprothese doet dit niet. Als een plaatje gedragen wordt blijven tanden en kiezen dus uitgroeien. Dit is nadelig voor de kauwfunctie, niet fraai en kan de levensduur van dergelijke tanden of kiezen verkorten. Een plaatprothese wordt dan ook als tijdelijke oplossing gezien.

Een frameprothese vindt zijn houvast op de tanden en kiezen in de mond. Een frame zit daardoor vaster dan een plaatje. Het is echter nog altijd een uitneembare voorziening. Een nadeel van een frameprothese is dat de ankertjes om de tanden soms zichtbaar zijn. Deze kunnen desgewenst verguld worden, zodat ze een warmere kleur hebben die minder contrast heeft met de natuurlijke tandkleur.


  Frameprothese op model en in de mond.

Soms is er de keuze of er een frame of een brug gemaakt moet worden. De keuze hiervoor hangt af van hoe gezond de eigen elementen zijn, hoeveel elementen er zijn, of de financiële situatie van de patiënt het toelaat en wat de wens van de patiënt is. Een brug is een duurdere voorziening dan een frame, maar is wel duurzamer en zit bovendien vast in de mond. Een brug voelt als de eigen tanden en kiezen.

Frameprothese Brug
Basis van metaal, deels kunsthars Porselein (keramiek of zirkoniumoxide)
Uitneembaar Niet uitneembaar, voelt als eigen tanden en kiezen
Relatief goedkoop Relatief duur (duurder dan frame)
Gaat tussen 8 en 15 jaar mee Gaat tussen 15 en 30 jaar mee

Een nieuw plaatje of frame

Bij het maken van een plaatje of frame worden enkele afdrukken genomen en wordt er een beetregistratie gedaan. Het duurt enkele weken voordat het werk af is.

Als u net een nieuw plaatje of frame heeft duurt het enige tijd voor u eraan gewend bent. Als u een blaartje krijgt, blijf er dan niet meer rondlopen. Maak gerust een afspraak om dit probleem te verhelpen.

Wij adviseren u plaatjes ’s nachts uit te doen. Als u een frame heeft kunt u dat inhouden. Denk bij het reinigen van uw gebit aan het uitdoen van de prothese en reinig extra goed op de plekken waar de prothese grenst aan uw eigen gebit. Uiteraard is het aan te raden de prothese zelf ook te reinigen.

Implantaten

Verlies van tanden of kiezen heeft grote impact

Het verliezen van tanden of kiezen betekent voor veel mensen een enorme verandering in hun leven. Pas dan wordt duidelijk hoe belangrijk tanden en kiezen zijn.

Ze zijn van groot belang voor de gezondheid. Ze stellen ons in staat om ons voedsel te kauwen en erin te bijten. Veel mensen zonder goede tanden en kiezen krijgen uiteindelijk niet de goede voeding tot zich, en dat kan tot gezondheidsproblemen leiden.

Daarnaast spelen tanden en kiezen een belangrijke rol in de communicatie. Ze bepalen de ‘klank’ van de stem, en vervullen ook een ‘gezichtsbepalende’ rol: mooie tanden en kiezen geven iemand een goede uitstraling en dragen bij aan een zelfverzekerd gevoel.

Implantaten zijn nu een veilige en verantwoorde oplossing

Geen wonder dus dat het verlies van tanden of kiezen voor iedereen van grote betekenis is. Gelukkig zijn er binnen de tandheelkunde ontwikkelingen gerealiseerd waardoor tanden en kiezen veilig en op een verantwoorde manier kunnen worden vervangen.  Tanden en kiezen die verloren zijn gegaan kunnen vervangen worden door een implantaat (kunstwortel) met daarop een kroon. In de volksmond wordt deze combinatie vaak gewoon ‘implantaat’ genoemd. Een implantaat   voelt en functioneert als uw eigen tand. Bovendien is een implantaat niet of nauwelijks van een echte tand of kies te onderscheiden.

Perfecte houvast voor een kunstgebit

Implantaten – de kunstwortels dus - worden ook gebruikt om protheses (kunstgebitten) meer houvast te geven. Dat gebeurt als de eigen kaak te veel is geslonken om nog een prettig zittende prothese op te maken. Op de implantaten worden een soort drukknopjes gemaakt waar de prothese op vast klikt.

Veel mensen denken dat voor het plaatsen van een implantaat doorverwijzing naar een kaakchirurg noodzakelijk is. Dat is echter niet het geval.
In Tandheelkundig Centrum Weesp werken tandartsen die gespecialiseerd zijn in implantologie. U kunt dus bij ons terecht voor de hele behandeling en hoeft niet langer naar verschillende adressen.

Het ‘onder één dak’ houden van de behandeling heeft diverse voordelen. Naast het feit dat u nog maar naar één locatie hoeft is een belangrijk voordeel dat de communicatie tussen de betrokken behandelaars veel gemakkelijker verloopt omdat zij dicht bij elkaar werken en elkaar voortdurend spreken. Zo wordt er voorafgaand aan de behandeling al een beeld gevormd van het eindresultaat en wordt daar stap voor stap naar toe gewerkt.

Wat is een implantaat precies?

Een implantaat kunt u het beste vergelijken met een kunstwortel. Een implantaat vervangt een afwezige tandwortel en wordt als een schroef in de kaak gebracht. Implantaten worden gemaakt van een lichaamsvriendelijk materiaal zoals titanium. Soms zijn ze voorzien van een keramische laag. Het implantaat biedt houvast voor een kroon, brug of overkappingsprothese.

Wanneer worden implantaten toegepast?

• Bij het ontbreken van één tand of kies. De tandarts plaatst op het implantaat een kroon van metaal of keramiek.
• Bij het ontbreken van enkele tanden of kiezen. De implantaten worden in deze situatie van een vastzittende brug voorzien. Een brug is een voor de patiënt niet uitneembare vervanging van één of meer ontbrekende tanden en/of kiezen.
• Bij het ontbreken van alle tanden en kiezen. De implantaten worden in deze situatie van een vastzittende brug voorzien. Een brug is een voor de patiënt niet uitneembare vervanging van alle ontbrekende tanden en kiezen.
• Bij het ontbreken van alle tanden en kiezen kan op implantaten (meestal twee) een overkappingsprothese worden geplaatst. Deze wordt op de implantaten vastgeklikt.

Wanneer is een behandeling met implantaten mogelijk?

In principe kan bij iedereen met volgroeid kaakbot (vanaf ongeveer twintig jaar) een implantaat worden geplaatst. Voor een succesvolle behandeling moet u wel aan enkele voorwaarden voldoen:

  • U moet voldoende kaakbot hebben voor de verankering van de implantaten.
• Uw kaakbot moet gezond zijn.
• Het tandvlees van de resterende tanden moet gezond zijn. Is dat niet het geval dan wordt dit eerst behandeld.
• U moet bereid zijn de aangebrachte voorzieningen goed te onderhouden.

De tandarts beoordeelt aan de hand van röntgenfoto’s of u voldoende kaakbot heeft en of het gezond is. Tegenwoordig is het mogelijk nieuw kaakbot te laten ontstaan op plaatsen waar er te weinig van is.

NB. Roken en bovenmatig alcoholgebruik hebben een zeer nadelige invloed op het succes van de behandeling.

Hoe verloopt de behandeling met implantaten?

Twee manieren van inbrengen

1. Het implantaat is zichtbaar in de mond (steekt door het tandvlees heen). De tandarts hoeft bij het aanbrengen van de kroon, brug of prothese het tandvlees niet meer open te maken.
2.  Het implantaat wordt na het inbrengen helemaal onder het tandvlees opgesloten. Deze aanpak bezorgt minder napijn. Bovendien is er minder kans op infectie. Het tandvlees wordt bij het aanbrengen van de kroon, brug of prothese opnieuw opengemaakt.

Uw tandarts (of chirurg of implantoloog) overlegt met u welke aanpak in uw situatie de beste is.

De tandarts brengt de implantaten in.

  1. Eerst krijgt u een plaatselijke verdoving rond de plaats waar het implantaat komt.
2. Daarna wordt het tandvlees op de plek waar het implantaat moet komen losgemaakt, zodat het kaakbot zichtbaar wordt.
3. Dan wordt een gaatje in het kaakbot geboord.
4. Daarin wordt het implantaat geschroefd.
5. Het tandvlees wordt vervolgens gehecht.

Als u meer dan één implantaat nodig heeft, worden deze vrijwel altijd tijdens dezelfde behandeling ingebracht.


Na het inbrengen van de implantaten

De ervaringen met de behandelingen zijn wisselend. Het bot zelf heeft geen gevoel, maar het tandvlees kan enigszins pijnlijk zijn. Daarvoor krijgt u zonodig een pijnstillend middel voorgeschreven.

Vaak is het verstandig gedurende één of twee weken na het aanbrengen van implantaten uw voeding aan te passen. Doe dit in overleg met uw tandarts (of chirurg). Drie tot zes maanden na het inbrengen is het implantaat stevig in het bot verankerd. U mag het implantaat in deze periode niet belasten. Een tijdelijk geplaatste voorziening waarborgt de kauwfunctie en de esthetiek zoveel mogelijk.

Nadat een of meer implantaten in het kaakbot zijn verankerd, plaatst de tandarts hierop de kroon, brug of prothese. Hij neemt daarvoor onder plaatselijke verdoving soms eerst een klein stukje van het tandvlees boven het implantaat weg.


Mondhygiëne bij implantaten

Een implantaat onder een kroon of brug zit verankerd in het bot. Het is erg belangrijk dat u de overgang van de kroon of brug naar het tandvlees goed schoonmaakt. Poets dit gebied zorgvuldig met een zachte tandenborstel en gebruik tandenstokers, ragers en/of flossdraad. Bij een slechte mondhygiëne kunt u uw implantaat verliezen.

Implantaten die als pijlers dienen onder een overkappingsprothese maakt u schoon met een zachte tandenborstel, ragers en/of (super)flossdraad. Poets tweemaal per dag het deel van het implantaat dat boven het tandvlees uitsteekt. Besteed extra aandacht aan de overgang van het implantaat naar het tandvlees. Reinig de ruimte onder de spalk met ragers en/of superfloss op aanwijzing van uw tandarts of
mondhygiënist. Als u voedselresten en plak rond de implantaten niet weghaalt, gaat het tandvlees ontsteken. Daardoor verliezen ze op den duur hun houvast, gaan ze los staan en kunnen ze pijn veroorzaken. 

Nazorg bij implantaten

Een goede dagelijkse mondhygiëne en regelmatige controle door de tandarts zijn noodzakelijk nadat uw implantaat is geplaatst. De tandarts (chirurg) geeft aan wanneer hij u wil terugzien voor controle. De tandarts besteedt bij de controle aandacht aan:

      • De gezondheid van uw tandvlees.
      • De situatie van het kaakbot rondom uw implantaten.
      • Slijtage van de kroon, brug of prothese.

Kosten van implantaten

Wat u moet betalen voor de behandeling is afhankelijk van de omvang van de werkzaamheden en van uw ziektekostenverzekering. Vraag uw tandarts naar een offerte.

Veelgestelde vragen

  Wat u moet betalen voor de behandeling is afhankelijk van de omvang van de werkzaamheden en van uw ziektekostenverzekering. Vraag uw tandarts naar een offerte.

Veelgestelde vragen

• Als ik bij jullie de kiezen laat verwijderen, kost dat dan niet meer dan bij uitvoering door een kaakchirurg in het ziekenhuis?
Tandartskosten voor het verwijderen van kiezen worden door de meeste aanvullende tandartsverzekeringen (deels) gedekt. Voor de exacte dekking dient u uw polisvoorwaarden te raadplegen.
Het kan zodoende per situatie verschillen wat in uw geval het goedkoopst is.
Indien het mogelijk is de kiezen in ons tandheelkundig centrum te trekken heeft dat wel voordelen: het is voor u een vertrouwde omgeving en er wordt minder snel chirurgisch ingegrepen waardoor er minder kans is op napijn en complicaties.

• Ik heb gelezen dat er soms als gevolg van het trekken van een kies een opening tussen de mond en de neusbijholte ontstaat. Moet ik alsnog naar een kaakchirurg als dit gebeurt?

Nee, dat is in principe niet nodig. Onze tandartsen kunnen zo’n zogenaamde ‘antrumperforatie’ hier in de praktijk afsluiten.

• Op de plek waar het implantaat moet komen heeft lange tijd een kies met ontstoken wortels gezeten. Kan deze ontsteking ook naar het implantaat gaan?

Het trekken van de kies neemt de oorzaak van de ontsteking weg. De ontsteking zal hierdoor genezen. Pas als de ontsteking helemaal verdwenen is zal een implantaat geplaatst worden.

• Hoe lang gaat een implantaat mee?

Als een implantaat eenmaal is ingegroeid in het kaakbot mag het als een gezonde tand/kies worden beschouwd. Voor een dergelijk implantaat geldt hetzelfde als voor gezonde eigen tanden en kiezen. Er bestaat geen houdbaarheidsdatum voor de eigen gezonde tanden en kiezen en dus ook niet voor een gezond implantaat. Gaat een gezond implantaat een leven lang mee? In principe is dat mogelijk, maar net als bij het eigen gebit zijn hiervoor geen garanties te geven. Ziekte, verwaarlozing, trauma en gebruik van medicijnen kunnen een negatieve invloed hebben op het gebit en dus ook op implantaten.

• Zijn implantaten beter dan een brug?

Traditionele oplossingen, zoals bruggen, vereisen vaak dat bestaande, onbeschadigde tanden of kiezen worden beslepen om ze te kunnen plaatsen. Bij implantaten hoeft dat niet. Een implantaat heeft in die zin dus een heel belangrijk voordeel.

• Hoe groot is de kans dat de operatie mislukt?

De kans van slagen van de operatie waarbij implantaten worden geplaatst is erg groot.
Gedegen onderzoek vooraf maakt de kans op complicaties en mislukkingen minimaal.
Toch kan er direct aansluitend aan het plaatsen van een implantaat tijdelijk ongemak zijn in de vorm van napijn of zwelling. Ook komt het een enkele keer voor dat een implantaat niet integreert en moet worden verwijderd. De kans hierop wordt groter als u rookt.

Het uiteindelijke resultaat oogt en voelt zo natuurlijk dat u haast zou vergeten dat u ooit een tand of kies verloor!

Maar... ook met implantaten blijven een goede dagelijkse mondhygiëne en een regelmatig bezoek aan uw tandarts belangrijk. Net als voor uw eigen tanden en kiezen.

• Is de ingreep pijnlijk en hoe lang duurt het?

De ingreep wordt onder plaatselijke verdoving uitgevoerd. Het is zodoende niet pijnlijk. De duur van de behandeling is afhankelijk van hoeveel implantaten er worden geplaatst en of er ook botopbouw nodig is.

• Is er napijn en hoe lang?

Een tandheelkundige behandeling is een medische behandeling waarop ieder mens anders reageert. Op voorhand is dus nooit te zeggen wat de exacte reacties zullen zijn en hoe het genezingsproces verloopt. Hoe meer er aan de kaak dient te gebeuren, des te meer napijn kan de patiënt hebben (enkele dagen). Daarnaast ontstaan er in de meeste gevallen ook zwellingen en blauwe plekken die meestal enkele dagen zichtbaar blijven. Daarom raadden wij aan (en schrijven voor) de zwellingremmende pijnstillers (NSAID’s) in te nemen.

• Wat gebeurt er als er te weinig eigen kaakbot is?

Voorafgaand aan de ingreep wordt bepaald of er voldoende kaakbot is om de implantaten in te laten groeien. Als er onvoldoende kaakbot is kan dit worden aangevuld met kunstbot of eigen bot (uit de kin of uit de regio achter de kiezen). Daarnaast is het mogelijk het volume van de kaakbot in de bovenkaak te vermeerderen door een sinuslift (het opvullen van de kaakbijholte).

• Is een hoge leeftijd een probleem voor het plaatsen van implantaten?

Nee, leeftijd speelt geen rol.

• Waarom zijn implantaten zo duur?

Kronen en bruggen op natuurlijke gebitselementen kosten al veel geld. Het is namelijk volledig handwerk en dit handwerk wordt door deskundigen uitgevoerd. Kronen en bruggen op implantaten zijn nog duurder omdat we hier niet alleen het vergelijkbare kroon- en brugwerk moeten maken maar tevens de gehele ontbrekende tandwortel moeten vervangen en eventueel ook nog een deel van het kaakbot moeten opbouwen. Hiervoor worden dure materialen gebruikt. Daarnaast zijn er hogere kosten voor het tandtechnische werk i.v.m. de vereiste hogere precisie.


Kronen en bruggen
Kroon, brug, onlay

Als een groot deel van een tand of kies verloren is gegaan is het soms niet meer mogelijk of niet aan te raden om een vulling te maken. Een kroon of onlay is dan een betere, sterkere, duurzame oplossing.

Een kroon is een kapje van metaal en/of porselein dat over de afgeslepen tand of kies past. Deze wordt met cement vastgezet. De tand of kies krijgt zijn oorspronkelijke vorm en functie terug. Het voelt als een normaal eigen onderdeel van het gebit.
 


Brug en kroon


Een onlay is een gedeeltelijke kroon van bijvoorbeeld porselein. Het voordeel van een onlay is dat er minder van de tand of kies hoeft te worden weggeslepen.

Een brug is een constructie van twee of meer kronen met daartussen een dummydeel, een zwevende kroon ter vervanging van een tand of kies. Ook een brug wordt met cement vastgezet en voelt als een normaal eigen onderdeel van het gebit.

De behandeling voor kronen, bruggen en onlays bestaat uit enkele stappen:

 • Rondom wordt een laagje van de tand of kies afgeslepen
 • Er wordt een afdruk gemaakt van het gebit
 • De juiste kleur wordt bepaald
 • Er wordt een noodvoorziening geplaatst
De afdrukken gaan naar een tandtechnisch laboratorium waar de kroon wordt vervaardigd. In een volgende zitting wordt de noodvoorziening verwijderd en wordt de kroon, brug of onlay geplaatst.
Kunstgebit/Volledige prothese

Een kunstgebit, ofwel volledige prothese, biedt vervanging als het eigen gebit verloren is gegaan. Het kunstgebit biedt herstel van functie bij spreken en eten en herstel van het uiterlijk. Het is en blijft echter een hulpmiddel, dat nooit zo zal aanvoelen als de eigen tanden en kiezen.


Om pijn te voorkomen en om loszitten van uw kunstgebit tijdig te kunnen constateren, is het aan te raden minstens één keer per twee jaar naar de tandarts te gaan. Ga ook als u geen klachten heeft. Het slinken van uw kaken gaat heel ongemerkt. Het zal u in eerste instantie dus niet opvallen. Uw tandarts kan uw kunstgebit weer goed passend maken. Of hij kan u op tijd aanraden een nieuwe te nemen, want ook een kunstgebit kan verslijten. De tandarts controleert bovendien of uw mond nog goed gezond is. Vooral mensen met een slecht passend kunstgebit of mensen die hun kunstgebit al jarenlang dragen, kunnen vervelende mondafwijkingen krijgen.

 


Uw kaken slinken, waardoor het kunstgebit losser gaat zitten.


Reinig uw gebit zorgvuldig na iedere maaltijd. Gebruik een speciale protheseborstel, bijvoorbeeld van Lactona of Oral-B, en water om etensresten goed te verwijderen. Gebruik géén tandpasta. Die kan te veel schuren. Vloeibare zeep mag wel.
Reinig niet alleen uw kunstgebit, maar ook het slijmvlies waarop uw kunstgebit rust: uw kaken, gehemelte en de overgang van de kaak naar de wangen. Gebruik een zachte tandenborstel en gewone fluoridetandpasta om uw mond te reinigen.

Neptandvlees/Gingiva Epithese
Gingiva Epithese

Als een parodontale behandeling met succes is uitgevoerd kan er desgewenst nog een esthetische behandeling worden uitgevoerd. Soms is het noodzakelijk of wenselijk om kronen of facings (porseleinen schildjes) te maken. Dat kan pas gedaan worden als het tandvlees weer gezond is.

Als er diepe pockets waren bij de voortanden kan de aanblik van de tanden na behandeling minder fraai zijn. Afhankelijk van hoe de lippen lopen kan er bij spreken en lachen een deel van de wortels zichtbaar zijn. Een zogenaamde gingiva-epithese kan het uiterlijk herstellen.
Een gingiva-epithese is een zachte flexibele kunststof-voorziening. Deze is uitneembaar en wordt alleen overdag gedragen.


De epithese kan in verschillende kleuren gemaakt worden, om deze er zo natuurlijk mogelijk uit te laten zien.

Parodontale behandeling

Parodontitis/Parodontale behandeling

Wanneer bij u de tandvleesziekte parodontitis wordt geconstateerd, zult u verwezen worden naar een mondhygiënist. Uw tandvlees is ontstoken en geïnfecteerd. Vaak merkt u daar niets van. De bacteriën die deze infectie veroorzaken tasten de vezels aan waarmee de tanden verankerd zijn in het kaakbot. Zonder behandeling zal deze aandoening leiden tot vroegtijdig verlies van tanden en kiezen.


De mondhygiënist zal de situatie van uw tandvlees uitgebreid in kaart brengen en deze met u bespreken.
Aan de hand van dit onderzoek wordt met u een behandelplan opgesteld zodat u weet hoeveel afspraken u nodig heeft en wat de kosten zullen zijn.

Drie belangrijke factoren in de bestrijding van parodontitis:

 • Tandplak
 • Regelmatig bezoek mondhygiëniste
 • Roken

Voor het oplossen van esthetische problemen na de behandeling is het mogelijk een gingiva-epithese te maken die de blootliggende wortels bedekt.
 

Zeer belangrijk is elke dag uw gebit vrij van tandplak maken door te poetsen en tussen de tanden en kiezen te reinigen. Daarnaast is bij deze aandoening regelmatige controle (3-4 keer per jaar) en professionele reiniging nodig. Verder heeft de behandeling een aanmerkelijk verminderde kans van slagen als u rookt.


Deze kies moest getrokken worden vanwege ver gevorderde parodontitis. De tandsteen op de
 wortel is goed te zien.


'Tandwortels oorzaak hartproblemen veldrijder Wellens'

KOKSIJDE - Een infectie van de tandwortels zou de hartproblemen bij veldrijder Bart Wellens hebben veroorzaakt. Dat schrijft de Belgische krant Het Nieuwsblad zaterdag.

Lees verder >


Tandletsel/tand eruit

Als een tand afbreekt, los staat of uit de mond is, is er sprake van tandletsel. Ga direct met de beschadigde tand of het stukje tand naar de tandarts.

Wat te doen als een blijvende tand eruit is?

 1. Zoek de tand snel op
 2. Pak de tand bij de kroon vast (dat is het deel dat in de mond zichtbaar is, dus NIET bij de wortel vastpakken!)
 3. Veeg de tand niet schoon en doe de tand absoluut niet in bleekwater, water of melk. Het enige acceptabele om de tand schoon te maken is deze af te likken, andere vloeistoffen dan speeksel kunnen het oppervlak van de tand permanent beschadigen.
 4. Is de tand schoon? Stop de tand terug in de mond op de plek waar deze vandaan kwam (maakt niet uit of u deze zelfs omgekeerd terugstopt!)
 5. Lukt het niet de tand op zijn oorspronkelijke plaats terug te stoppen, houd de tand in de mond.
 6. Ga direct naar de tandarts. Die zal de (teruggeplaatste) tand controleren en vastzetten.
Let op: plaats een melktand nooit terug! Dit kan schade geven aan de blijvende tand.
 


Pak de tand bij de kroon vast


Als het terugplaatsen van de tand niet lukt, bewaar deze dan in melk of los in de mond, bij voorkeur in de ruimte tussen kiezen en wang. Als de tand langer dan een half uur droog is geweest kan hij nauwelijks succesvol worden teruggezet. Ga zo snel mogelijk naar de tandarts.

Wat te doen als een tand los staat?
Niet aankomen of terugduwen. Ga direct naar uw tandarts.

Wat te doen met een afgebroken tand?
Ga meteen met het afgebroken stuk tand naar de tandarts. Houdt het afgebroken deel nat. De tandarts bekijkt of het afgebroken stuk teruggeplaatst kan worden. Als dat niet kan wordt de tand met een composietvulling hersteld.

Witte vullingen/Composiet vullingen

Tanden en kiezen kunnen met verschillende materialen worden gevuld. Vroeger koos men vaak voor amalgaam als vulmateriaal. Nu is dat niet meer zo gebruikelijk, aangezien amalgaam enkele ongunstige eigenschappen heeft.
Witte vullingen kunnen van de volgende materialen zijn: composiet, compomeer en glasionomeer.
In Tandheelkundig Centrum Weesp werken we het meest met composiet als vulmateriaal.


Tijdens en na de behandeling.

Bij het maken van een vulling wordt vooraf bepaald welke kleur de vulling moet worden. Er zijn verschillende tinten te kiezen zodat de vulling uiteindelijk zo natuurlijk mogelijk oogt.
Dan wordt de tand of kies beslepen: de oude vulling wordt verwijderd en het aangetaste deel van de kies wordt weggeslepen.
Vervolgens wordt de tand of kies drooggelegd. Dit gebeurt met een rubber lapje (cofferdam of rubberdam) of soms met wattenrollen. Het is voor het slagen van de vulling belangrijk om droog te kunnen werken.

Dan wordt de tand of kies met een zuur voorbehandeld en er wordt een lijmlaag aangebracht.
De vulling wordt in meerdere laagjes opgebouwd. Deze laagjes worden uitgehard met een speciale lamp die blauw licht geeft.
Tot slot wordt de vulling afgewerkt en op hoogglans gepolijst.

Witte vullingen/Composiet vullingen

Tanden en kiezen kunnen met verschillende materialen worden gevuld. Vroeger koos men vaak voor amalgaam als vulmateriaal. Nu is dat niet meer zo gebruikelijk, aangezien amalgaam enkele ongunstige eigenschappen heeft.
Witte vullingen kunnen van de volgende materialen zijn: composiet, compomeer en glasionomeer.
In Tandheelkundig Centrum Weesp werken we het meest met composiet als vulmateriaal.


Tijdens en na de behandeling.

Bij het maken van een vulling wordt vooraf bepaald welke kleur de vulling moet worden. Er zijn verschillende tinten te kiezen zodat de vulling uiteindelijk zo natuurlijk mogelijk oogt.
Dan wordt de tand of kies beslepen: de oude vulling wordt verwijderd en het aangetaste deel van de kies wordt weggeslepen.
Vervolgens wordt de tand of kies drooggelegd. Dit gebeurt met een rubber lapje (cofferdam of rubberdam) of soms met wattenrollen. Het is voor het slagen van de vulling belangrijk om droog te kunnen werken.

Dan wordt de tand of kies met een zuur voorbehandeld en er wordt een lijmlaag aangebracht.
De vulling wordt in meerdere laagjes opgebouwd. Deze laagjes worden uitgehard met een speciale lamp die blauw licht geeft.
Tot slot wordt de vulling afgewerkt en op hoogglans gepolijst.

Wortelkanaalbehandeling/Endodontie

Een wortelkanaalbehandeling ook wel zenuwbehandeling of endodontische behandeling genoemd, is een behandeling waar vervelende en pijnlijke verhalen over worden verteld. Maar de vraag is of dit wel terecht is!

De behandeling wordt in principe onder verdoving uitgevoerd en kan vaak pijnloos uitgevoerd worden. Slechts in enkele gevallen bij een acute ontsteking of abces (dikke wang) is het niet mogelijk om volledig pijnloos te werken.

Een wortelkanaalbehandeling kan om verschillende redenen door de tandarts uitgevoerd worden. Herkenbaar is de situatie waarbij het levende deel van een tand of kies (de pulpa) ontstoken is en kiespijn veroorzaakt.
Door een wortelkanaalbehandeling te starten en het pulpaweefsel met daarin de zenuwvezels te verwijderen, kan de tandarts iemand snel van de kiespijn af helpen.


Vijl in wortelkanaal


Tijdens een wortelkanaalbehandeling vijlt de tandarts de kanalen van de wortels wijder zodat deze met een speciale ontsmettende chlooroplossing gespoeld kunnen worden. Met een speciaal apparaatje en door middel van röntgenfoto’s wordt de lengte van de kanalen bepaald. Dan worden de kanalen gevuld met rubber en cement. Het is voor de genezing belangrijk dat de kanalen precies tot aan het einde van het kanaal (apex) worden gevuld. De kies wordt afgevuld met een composietvulling.

Tanden en kiezen waaraan een wortelkanaalbehandeling is uitgevoerd zijn dood. Ze hebben geen doorbloeding meer, waardoor ze donker kunnen verkleuren en breekbaarder zijn dan levende tanden en kiezen. Daarom adviseren we in de meeste gevallen om een kroon of onlay te laten maken, afhankelijk van hoeveel van de eigen tand verloren is gegaan.

Voor meer informatie over wortelkanaalbehandelingen verwijzen wij u naar de site van het Amsterdams Centrum voor Endodontologen, www.endodontologieace.nl .

Aandoeningen
Bang bij de tandarts

Bang bij de tandarts

Veel mensen zijn in mindere of meerdere mate bang voor behandeling bij de tandarts. Vaak resulteert angst in het vermijden van tandartsbezoek. Met als gevolg dat de angst wordt versterkt: er kan door het gebrek aan onderhoud wel van alles mis zijn met het gebit!

In onze praktijk houden wij graag rekening met uw eventuele angstgevoelens. Het is erg belangrijk om aan uw behandelaar te laten weten dat u bang bent. We zullen dan extra tijd nemen voor uw behandeling. Wellicht kunt u voor uzelf ook nagaan wat u angstig maakt. Misschien een bepaald onderdeel van de behandeling, een geluid of iets anders. Veel mensen zijn bang voor verdoving met een prik. Het is mogelijk door middel van voorverdoven met zalf of vloeistof geheel pijnloos te verdoven. Indien u extreme angst heeft kunnen wij u verwijzen naar een specialist tandarts angstbegeleiding.
Ontstoken tandvlees

Ontstoken tandvlees

Gezond tandvlees is roze, ligt strak om tanden en kiezen en bloedt niet als u uw tanden poetst, flost of een stoker of rager gebruikt.
Ontstoken tandvlees noemen we gingivitis. Het ziet dan rood en is gezwollen en slap. Dat kan ook heel plaatselijk zijn, bijvoorbeeld tussen de tanden en kiezen. Vaak geeft dit geen klachten. Het kan gevoelig zijn om tussen tanden en kiezen te reinigen en misschien bloedt het als u dat doet.
De belangrijkste oorzaak voor gingivitis is tandplak. Tandvlees raakt ontstoken als tandplak niet dagelijks optimaal wordt verwijderd. Elke dag vormt zich op het gebit nieuwe tandplak. Als tandplak langere tijd aanwezig is kan zich, onder invloed van zouten uit het speeksel, tandsteen vormen. Als de plak eenmaal tandsteen is geworden kunt u dit niet zelf verwijderen en heeft u professionele gebitsreiniging nodig.


Om uw gebit goed te reinigen is het niet voldoende om alleen te poetsen met fluoridetandpasta. Ook tussen de tanden en kiezen moet de tandplak verwijderd worden. Dit kunt u doen met behulp van flosdraad, tandenstokers of ragers.
Parodontitis

Parodontitis/Parodontale behandeling

Wanneer bij u de tandvleesziekte parodontitis wordt geconstateerd, zult u verwezen worden naar een mondhygiënist. Uw tandvlees is ontstoken en geïnfecteerd. Vaak merkt u daar niets van. De bacteriën die deze infectie veroorzaken tasten de vezels aan waarmee de tanden verankerd zijn in het kaakbot. Zonder behandeling zal deze aandoening leiden tot vroegtijdig verlies van tanden en kiezen.De mondhygiënist zal de situatie van uw tandvlees uitgebreid in kaart brengen en deze met u bespreken.
Aan de hand van dit onderzoek wordt met u een behandelplan opgesteld zodat u weet hoeveel afspraken u nodig heeft en wat de kosten zullen zijn.

Drie belangrijke factoren in de bestrijding van parodontitis:
 • Tandplak
 • Regelmatig bezoek mondhygiëniste
 • Roken

Voor het oplossen van esthetische problemen na de behandeling is het mogelijk een gingiva-epithese te maken die de blootliggende wortels bedekt.

Zeer belangrijk is elke dag uw gebit vrij van tandplak maken door te poetsen en tussen de tanden en kiezen te reinigen. Daarnaast is bij deze aandoening regelmatige controle (3-4 keer per jaar) en professionele reiniging nodig. Verder heeft de behandeling een aanmerkelijk verminderde kans van slagen als u rookt.Deze kies moest getrokken worden vanwege ver gevorderde parodontitis. De tandsteen op de
 wortel is goed te zien.


'Tandwortels oorzaak hartproblemen veldrijder Wellens'

KOKSIJDE - Een infectie van de tandwortels zou de hartproblemen bij veldrijder Bart Wellens hebben veroorzaakt. Dat schrijft de Belgische krant Het Nieuwsblad zaterdag.

Lees verder >


Slijtage en tanderosie

Onze dagelijkse gewoonten hebben grote invloed op ons gebit. Wat we eten en drinken, hoe goed we ons gebit schoonhouden en ook wat wij verder met ons gebit doen.
Het gebit kan door bepaalde gewoonten versneld afslijten. Denk bijvoorbeeld aan tandenknarsen, tandenklemmen, nagelbijten, draadjes doorbijten, spijkers of andere voorwerpen regelmatig in de mond nemen.

Verder kan ook een te intensieve verzorging van uw gebit versnelde slijtage tot gevolg hebben. Denk daarbij aan poetsen met een harde borstel, meer dan drie keer per dag poetsen, poetsen met agressieve middelen (zoals Smokers tandpasta, zand (het gebeurt echt!) of Cif).
Glazuur is de beschermende buitenlaag van tanden en kiezen. Deze beschermt het levende tandbeen tegen gaatjes en prikkels zoals zoet, zuur, koud en warm. Zonder glazuur is het gebit extreem gevoelig en niet fraai om te zien! Behoud van het glazuur is dus belangrijk.


Als het glazuur van het gebit wordt opgelost door zuren die niet afkomstig zijn van bacteriën uit de mond spreken we van tanderosie. Als je niets aan erosie doet kan op den duur al het glazuur verdwijnen. Het daaronder liggende tandbeen kan daarna ook in oplossing gaan. Eenmaal verdwenen glazuur komt niet meer terug.
Tanderosie wordt meestal veroorzaakt door zuren uit dranken, maar soms ook uit voedsel en vitaminepreparaten (vitamine C). Ook maagzuur kan een oorzaak zijn, bijvoorbeeld bij Boulimia of Anorexia.


Erosieve producten


Speeksel heeft een beschermende werking tegen tanderosie. Het heeft het vermogen om zuren te neutraliseren.
De volgende producten hebben een zogenaamde erosieve (glazuuroplossende) werking:

 

 • Appel
 • Citrusfruit
 • Jam
 • Appelstroop
 • Bramen
 • Druiven
 • Kiwi
 • Mango

 • Bessen
 • Slasaus
 • Frisdrank
 • Tafelazijn
 • Vitamine C
 • Mayonaise
 • Vruchtensappen

 


Bij een pH waarde onder 5,5 kan het glazuur in de mond in oplossing gaan. Ter illustratie volgen hier van een aantal dranken de pH waarde:

  PH
Water 7,0 (neutraal)
Thee, naturel 7,1
Kruidenthee >6,0
Melk 6,8
Karnemelk 4,4
Bier 4,3
IJsthee 3,8
Sportdrank 3,4
Rode wijn 3,4
Up-dranken 3,2
Limonadesiroop 3,0
Sinaasappelsap 3,2
Cola Light 2,9
Appelsap 2,8
Maagsap 2,0

Tips om erosie te voorkomen:

 • Gebruik zo min mogelijk erosieve producten en drink zure drankjes door een rietje.
 • Spoel de mond na met melk of water na gebruik zure voedingsmiddelen.
 • Na inname zure producten minimaal 1 uur wachten met poetsen.

Nog enkele tips voor een gezond gebit:

 • Eet en drink op een dag niet meer dan 7 keer.
 • Gebruik drie hoofdmaaltijden, dan hebt u minder behoefte aan tussendoortjes.
 • Poets twee keer per dag met een fluoridetandpasta en een zachte borstel.
 • Gebruik naast de tandenborstel ook iets voor tussen uw tanden en kiezen, zoals stokers, ragers of flosdraad.

Kinderen
Met uw kind naar de tandarts

Het is belangrijk om het gebit van uw kind elk halfjaar door de tandarts te laten controleren. Vanaf twee jaar kunt u uw kind meenemen bij de controlebezoeken. Zo raakt het vertrouwd met de omgeving en de medewerkers en worden problemen tijdig gesignaleerd. De preventie-assistente kan u en uw kind helpen bij de juiste verzorging van het gebit.

Fluoride

Fluoride is een natuurlijke stof die tanden en kiezen minder kwetsbaar maakt voor zuuraanvallen van bacteriën. Het gebruik van fluoride in de juiste hoeveelheden helpt om gaatjes in het gebit te voorkomen. Daarom is fluoride erg belangrijk bij de dagelijkse verzorging van het gebit.
Kies bij het poetsen altijd voor een tandpasta die fluoride bevat. Kinderen onder de vijf jaar poetsen met een peutertandpasta, deze bevat minder fluoride. Boven de vijf jaar kan iedereen met een volwassen tandpasta poetsen. Eventueel kunnen kinderen tussen 5 en 12 jaar met een tandpasta speciaal gemaakt voor deze doelgroep poetsen.
Soms lopen mensen extra risico op het krijgen van gaatjes. De tandarts kan dan het gebruik van een fluoridespoelmiddel adviseren.
Het glazuur van tanden en kiezen die pas zijn doorgebroken is nog niet op zijn volle sterkte. Daarom krijgen kinderen in de praktijk –met name als er extra risico op gaatjes is door de vorm van tanden en kiezen, voedingspatroon en/of mondhygiëne- een fluoridebehandeling.

Poetsen en napoetsen bij kinderen

Vanaf de doorbraak van het eerste tandje is het belangrijk om te poetsen. Daarbij geldt het volgende poetsadvies:

 • Vanaf de doorbraak van het eerste tandje tot aan het tweede jaar één keer per dag poetsen met een babytandenborstel met fluoridepeutertandpasta.
 • Van 2 tot 5 jaar is twee keer per dag poetsen met peutertandenborstel met fluoridepeutertandpasta het advies.
 • Voor kinderen van 5 jaar en ouder is twee keer per dag poetsen met volwassen tandpasta of junior tandpasta (geschikt voor kinderen van 5-12 jaar) het beste.
Het is voor een kind best moeilijk om het gebit helemaal goed schoon te poetsen. Tot een leeftijd van rond de 10-12 jaar hebben kinderen nog niet de motorische vaardigheid om hun gebit optimaal te poetsen. Het is daarom belangrijk dat u uw kind tenminste één keer per dag napoetst.


Bij het poetsen kan het volgende ezelsbruggetje worden gebruikt om geen plekken over te slaan: 
 
De B van Binnenkant (aan de kant van de tong en gehemelte)
De B van Buitenkant (aan de wangkant)
De B van Bovenop (op de kauwvlakken)


Begin steeds bij de achterste kies met poetsen en ga tot aan de voortanden (vergeet de voortanden niet te poetsen!). Maak kleine heen en weer gaande poetsbewegingen. Voor het poetsen van de binnenkant van de voortanden moet de borstel rechtop worden neergezet en dan poetsen met op en neer gaande bewegingen.

 

Sealen

Het Engelse woord sealen betekent letterlijk afdichten of verzegelen. Bij de tandarts spreken we van sealen bij het afdichten van groefjes of putjes in tanden en kiezen. Dat gebeurt met een speciale kunststoflak.
Het doel van sealen is het voorkómen en in enkele gevallen het tot stilstand brengen van gaatjes in tanden en kiezen. Op sommige plaatsen zijn zulke diepe groefjes of putjes in kiezen (en soms ook in tanden) aanwezig dat er een groot risico is een gaatje op die plaats te krijgen. Door het opvullen/afdichten van die plekken wordt het risico op een gaatje aanzienlijk verminderd.
Sealen gaat stapsgewijs:

 • Eerst wordt de kies schoongeborsteld.
 • Dan wordt er gecheckt of de kies goed schoon is, eventueel worden de groefjes iets opengemaakt.
 • De kies wordt zo droog mogelijk gehouden door wattenrollen ernaast te leggen of door gebruik van een rubber lapje.
 • Er wordt een zure etsgel op de kies aangebracht, die na even inwerken wordt afgespoeld.
 • Met kunststoflak worden de putjes en groefjes opgevuld. De lak wordt uitgehard met een speciaal blauw licht.
 • De hoogte van de sealing wordt gecontroleerd en zonodig bijgewerkt.


Melkgebit en tanden wisselen

Het melkgebit telt 20 tanden en kiezen. De eerste tandjes breken gemiddeld op een leeftijd van 6 maanden door. Rond 2,5 jaar is het melkgebit compleet.
Het is het beste om met uw kind vanaf 2 jaar elke zes maanden naar de tandarts te gaan. Het melkgebit is gevoeliger voor gaatjes dan het blijvende gebit. Bovendien is het voor de stand van de tanden van het blijvende gebit zéér ongunstig als er melkkiezen voortijdig verloren zouden gaan (bijvoorbeeld door te laat constateren van gaatjes).
Rond het zesde jaar breken de eerste blijvende kiezen door achter het melkgebit. Veel kinderen en ouders merken dit niet. De verzorging van deze kiezen is heel belangrijk, omdat het glazuur van pas doorgebroken kiezen nog erg kwetsbaar is voor gaatjes.
In dezelfde periode beginnen ook de eerste tanden te wisselen. De wortels van de melktand lossen op (resorberen). Hierdoor raakt de melktand los en valt uit. De blijvende tand of kies komt ervoor in de plaats.
 


Mondhygiëne
Elektrisch poetsen

Met een goede mondhygiëne houdt u tanden, kiezen en tandvlees gezond. Tandenpoetsen vormt hiervoor de basis. Goed tandenpoetsen is echter een secuur werkje en zeker niet eenvoudig. Voor wie moeite heeft met een handborstel de mond goed schoon te krijgen kan een elektrische tandenborstel een uitkomst zijn.
Er bestaan twee soorten elektrische tandenborstels: de roterende en de sonische borstels. De roterende borstel heeft een klein ronddraaiend kopje en de sonische heeft een rechte borstelkop die lijkt op die van een handborstel.
Uit onderzoek is gebleken dat met een roterende borstel het beste resultaat te behalen is als u voor de spiegel poetst. De borstel moet loodrecht op het te poetsen oppervlak geplaatst worden. U kunt de contouren van de tanden en kiezen volgen. Laat de borstel steeds ongeveer 5 seconden per plek poetsen.
De sonische borstel is geschikter voor mensen die gewend zijn om niet voor de spiegel te staan bij het poetsen. Zo’n borstel moet in dezelfde stand geplaatst worden als een handborstel, schuin in de richting van het tandvlees. U kunt de borstel zachtjes heen en weer bewegen, zoals bij een handtandenborstel.

Kies als u een elektrische borstel koopt het liefst voor een oplaadbaar model. Batterijborstels hebben vaak onvoldoende vermogen om uw gebit optimaal schoon te krijgen.

Elektrisch poetsen maakt het reinigen van de ruimten tussen tanden en kiezen niet overbodig! Reinig daarom ook de ruimten tussen uw tanden en kiezen eenmaal per dag met flosdraad, tandenstokers of ragers.

Flos, ragers en stokers

Of u nu een gewone tandenborstel of een elektrische borstel gebruikt, reinig ook dagelijks de ruimte tussen uw tanden en kiezen met flosdraad, tandenstokers of ragers. Elk van deze middelen heeft zijn eigen voor- en nadelen. Kies de hulpmiddelen in overleg met uw tandarts, mondhygiënist of preventie-assistente.

Flos
Voor kleine, nauwe ruimtes tussen gave tanden en kiezen is flosdraad meestal geschikt. Met de flosdraad kunt u plak tussen de gebitselementen verwijderen. Neem een stuk draad van ongeveer 45 cm. Daarvan neemt u een werkstukje van ongeveer 2 cm tussen de duimen en wijsvingers. Breng de draad met een zagende beweging voorzichtig tussen twee tanden of kiezen in. Leg de draad iets onder het tandvlees in een c-vorm rond één tand of kies. Haal met een zagende beweging de draad terug. Neem een schoon stukje van de draad en breng deze op dezelfde plaats in, maar sla de draad nu om het andere element.

Stokers
Voor iets grotere tussenruimtes en bij ontstoken (bloedend) tandvlees kunt u stokers gebruiken. Kies altijd voor driehoekige houten tandenstokers (geen cocktailprikkers!). Neem de stoker tussen duim en wijsvinger en maak de punt nat onder de kraan of in de mond. Breng de tandenstoker tussen twee tanden of kiezen in met de platte kant naar het tandvlees toe. Beweeg de stoker in en uit en geef daarbij afwisselend lichte druk op de ene en de andere kies.

Ragers
Voor grote ruimtes tussen tanden en kiezen en/of zeer ontstoken tandvlees kunt het beste ragers gebruiken. Dit zijn kleine borsteltjes, die in uiteenlopende maten te verkrijgen zijn (van 2 tot 11 mm doorsnede). Het is belangrijk om de juiste maat te gebruiken. Als u de rager tussen twee tanden of kiezen in beweegt moet u enige weerstand voelen. Als de rager te makkelijk er doorheen gaat verwijdert deze niet voldoende tandplak en heeft u een dikkere rager nodig. Als u het metalen draadje tegen de tanden voelt schuren is de rager te groot en moet u een kleinere maat gebruiken. Meestal heeft u aan één maat rager niet genoeg om alle plekken in de mond optimaal te reinigen.
Uw mondhygiëniste of preventie-assistente geeft u graag een advies op maat.

Tandenpoetsen

De basis van een mooi en gezond gebit is perfecte mondhygiëne. Het dagelijks onderhoud is het belangrijkste wat u kunt doen om uw gebit te verzorgen. Het slagen van alle behandelingen die u bij de tandarts ondergaat is afhankelijk van hoe goed u thuis iedere dag uw gebit onderhoudt. Poetsen is daar een zeer belangrijk onderdeel van.

Goed poetsen begint bij een goede tandenborstel. Kies voor een tandenborstel met een klein kopje met zachte, afgeronde haren. Met een harde borstel kunt u uw tandvlees blijvend beschadigen! Kies daarom liever voor een soft of extra soft borstel.
 


Welke tandpasta u gebruikt is niet zo heel belangrijk. De tandpasta moet wel fluoride bevatten. Deze stof beschermt het glazuur tegen cariës (gaatjes). De tandpasta zal echter geen wonderen verrichten. Het belangrijkste werk doet u zelf door op een juiste manier te poetsen.

Tips voor het poetsen:

 • Probeer bij het poetsen een vaste volgorde aan te houden.
 • Poets overal de buitenzijde, binnenzijde en bovenzijde.
 • Plaats de borstel schuin in de richting van het tandvlees, tegen het tandvlees aan.
 • Maak kleine horizontale poetsbewegingen.
 • De binnenzijde van de tanden poetst u door de borstel rechtop te zetten en korte op- en neergaande bewegingen te maken.
 • Poets niet meer dan één tand of kies tegelijk.
 • Trek voor het poetsen van de ondertanden de lip opzij.
 • Plaats de borstel voor het poetsen aan de binnenzijde zonodig onder de tong.
 • Poets ook de achterzijde van de laatste kiezen.
   

Uiteraard kunt u ook kiezen voor elektrisch poetsen